logo
  - GALERIJA

  - Razstava

  - atelje
  - NOVE FOTOGRAFIJE

  - največ komentarjev

  - največ ogledov
  - izbor tedna
  - najboljše tedna
  - portfolio fotografov
  - e-Fotograf / Natečaj
  - Klub e-Fotografija
  - foto klubi
  - FORUM
Iskanje fotografij:
Izdelava spletnih strani
Izdelava spletnih strani
Splošni pogoji uporabe

Spoštovani!

Zahvaljujemo se Vam za obisk in uporabo spletne fotografske Galerije e-fotografija.com. Zaradi narave spletnega medija in objavljenih vsebin, je uporaba spletne fotogalerije pogojena s soglašanjem s splošnimi pogoji uporabe (v nadaljevanju: splošni pogoji).

Splošne določbe

1. (Pomen izrazov) Uporaba fotogalerije je vsakršen način dostopa do katerihkoli vsebin, objavljenih pod spletnim naslovom http://www.e-fotografija.com/galerija. Aktivni uporabnik je oseba, ki je v fotogaleriji prijavljena z uporabniškim imenom in geslom. Aktivna uporaba je vsakršna uporaba fotogalerije, ko je uporabnik prijavljen z uporabniškim imenom in geslom. Pasivni uporabnik je oseba, ki v fotogaleriji ni prijavljena z uporabniškim imenom in geslom. Pasivna uporaba je vsakršna uporaba fotogalerije, ko uporabnik ni prijavljen z uporabniškim imenom in geslom.

2. (Veljavnost splošnih pogojev uporabe) Splošni pogoji veljajo za vse aktivne in pasivne uporabnike fotogalerije ter upravitelje računalniških in podobnih zmogljivosti. Splošni pogoji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Na koncu splošnih pogojev pa je dodan datum kdaj je bila izvedena zadnja spremeba. Le ta bo objavljena tudi v temi "novice". Vsakokratna uporaba fotogalerije terja soglašanje s trenutno veljavnimi splošnimi pogoji.

3. (Uporaba fotogalerije) Za aktivno uporabo fotogalerije je potrebna pridobitev uporabniškega imena in gesla. Aktivnim uporabnikom fotogalerije je omogočeno takojšnje objavljanje fotografij ter ocenjevanje in dodajanje komentarjev k že objavljenim fotografijam šelo ko v Galerijo podajo 4 (štiri) fotografije. Komentiranje in ocenjevanje ni omogočeno, če je sam avtor fotografije pri oddaji fotografije z označbo tako določil.

4. (Objavljanje fotografij) Vsak aktivni uporabnik lahko objavi v Galeriji eno fotografijo max. velikosti 1200 x 1000 točk in max. cca. 900kb, na 72ur. Časovni zamik objave se lahko tudi spremeni. Za objavljeno fotografijo jamči, da je njen avtor ter prevzema vso odgovornost za nematerialno ali materialno škodo, ki bi jo povzročila objava fotografije. V temi "natečaji" in "delavnice/foto klub" pa avtorji lahko dodajo v posamezne teme samo pravilih predpisano število fotografij. Nalaganje fotografij ni omejeno s časovnim dostopom.

V primeru, da je ugotovljena objava fotografije, ki ni avtorsko delo uporabnika, ki je fotografijo objavil, urednik fotogalerije odstrani sporno fotografijo ter o tem obvesti uporabnika, ki je fotografijo objavil. Urednik sme o tem obvestiti tudi ostale uporabnike fotogalerije, pri tem pa lahko navede kršiteljevo uporabniško ime (vzdevek) ter poda opis kršitve. Objavljena fotografija mora imeti izrazno vrednost in se uvrščati na področje izrazne fotografije. V primeru neizpolnjevanja teh pogojev, sme urednik fotografijo odstraniti iz fotogalerije. Objava fotografije z neprimerno vsebino ni dovoljena. Za neprimerno vsebino se šteje zlasti: - vsebina, ki v Republiki Sloveniji predstavlja kršitev zakona; - vsebina, ki nasprotuje splošnim občečloveškim normam; - pornografska vsebina; - vsebina, za katero obstaja utemeljena verjetnost, da bi lahko bila zlorabljena. Objavljati tudi ni dovoljeno fotografij: - katerih objava bi občutno posegla v temeljne človekove pravice in svoboščine posameznika; - katerih objava bi pomenila kršenje avtorskih pravic; - če je fotografiranje izraziteje poseglo v temeljne človekove pravice in svoboščine fotografiranega subjekta.

5. (Izbris fotografij) V primeru napačnega vnosa fotografije ali, da aktivni uporabnik želi izbrisati svojo (svoje) fotografije iz Galerije naj avtor preko vnesene elektronske pošte (ki jo je oddal pri registraciji) napiše sporočilo upravitelju strani na elektronski naslov, galerija@e-fotografija.com

6. (Ocenjevanje že objavljenih fotografij) Vsak aktivni uporabnik lahko ocenjuje že objavljene fotografije (razen v primeru, da avtor tega ni omogočil). Pri tem uporabi številčno ocenjevanje od 3 do 10, kjer je 3 najslabša, 10 pa najboljša ocena. Ocena predstavlja subjektivno mnenje aktivnega uporabnika.

7. (Dodajanje komentarjev k že objavljenim fotografijam) Vsak aktivni uporabnik lahko k že objavljenim fotografijam dodaja komentarje (razen v primeru, da avtor tega ni omogočil). Komentarji morajo vsebovati konstruktivno mnenje ali relevantna vprašanja o objavljeni fotografiji. Komentar na že vpisani komentar zapišite le, če želite povedati več o načinu zajema vaše fotografije katero se komentira, ali pa če želite pojasniti zapisano v vašem prejšnjem komentarju. Komentarji morajo biti podani na način, kot je običajen za kulturno medsebojno komuniciranje. Komentarji z vsebino, ki bi žalila osebo avtorja fotografije ali komentatorja, ki je oddal komentar niso dovoljeni. V primeru prve kršitve drugega in tretjega odstavka tega člena, sme urednik izbrisati komentar in uporabnika javno opozoriti. V primeru večje kršitve, sme urednik uporabniku onemogočiti aktivno uporabo fotogalerije brez vnaprejšnjega opozorila. Komentarji predstavljajo subjektivno mnenje aktivnega uporabnika.

8. (Avtorske pravice) Avtor objavljene fotografije z objavo obdrži vse avtorske pravice. Brez njegovega dovoljenja fotografije ni dovoljeno kopirati, predelovati, javno prikazovati izven fotogalerije, pretvoriti v drugačen zapis ali na analogni nosilec, ali uporabiti kako drugače razen za zaslonski prikaz. Avtor se lahko avtorskim pravicam (v različnem obsegu) odpove, kar navede pri objavi posamezne fotografije. Shranjevanje objavljenih fotografij v začasni pomnilnik računalnika ali na trajno spominsko enoto je dovoljeno samo za osebno uporabo ali za potrebe prenosa podatkov preko sredstev informacijske tehnologije. Globinsko povezovanje (deep linking) na fotografije objavljene v fotogaleriji ni dovoljeno. Dovoljeno je povezovanje s hiperpovezavo, pri čemer mora biti za povprečnega uporabnika spletnih storitev že na prvi pogled vidno, da gre za povezavo na stran e-fotografija/galerija/. Oblikovna zasnova, grafični elementi in rešitve ter programska koda fotogalerije so avtorskopravno varovani. V primeru, da uporabnik zazna kršitev avtorskih pravic - bodisi v fotogaleriji, bodisi s strani tretje osebe v povezavi s fotografijo, objavljeno v fotogaleriji - je o tem dolžan obvestiti urednika fotogalerije. Urednik fotogalerije sme uporabniku ali upravitelju računalniških ali podobnih zmogljivosti, ki je na kakršenkoli način kršil avtorske pravice, s tehničnimi sredstvi preprečiti nadaljnji dostop do fotogalerije, o tem pa obvestiti tudi ostale uporabnike. Pri slednjem lahko navede kršiteljevo uporabniško ime (vzdevek) ter poda opis kršitve.

9. (Zasebnost) Osebni podatki, ki jih uporabnik vpise ob registraciji so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Urednik fotogalerije jih lahko razkrije tretji osebi le v primerih, ki jih določa zakon. Na naslov elektronske pošte, ki ga uporabnik vpiše ob registraciji, sme urednik fotogalerije poslati elektronsko pošto: - v primeru utemeljene potrebe po vzpostavitvi stika z uporabnikom, ki je objavil fotografijo ali podal komentar k že objavljeni fotografiji; - v primeru obveščanja o natečajih, srečanjih ter spremembah in novostih fotogalerije. Brez soglasja imetnika elektronskega naslova, urednik fotogalerije le-tega ne sme napraviti dostopnega tretji osebi. Urednik fotogalerije sme voditi statistiko dostopov in drugih aktivnosti v fotogaleriji, vendar le-teh ne sme napraviti dostopnih tretji osebi v obliki, ki bi omogočala povezavo s podatki, vnešenimi pri registraciji.

10. (Izključitev odgovornosti) Lastnik spletne strani in urednik fotogalerije ne prevzemata odgovornosti za nematerialno ali materialno škodo, ki bi nastala pri uporabi ali zaradi uporabe fotogalerije. Lastnik spletne strani in urednik fotogalerije ne prevzemata odgovornosti za dejanja uporabnikov fotogalerije.

11. (Končne določbe) Za primere, ki jih ti splošni pogoji ne urejajo, se uporabi v Republiki Sloveniji veljaven zakon. Morebitna nestrinjanja ali spore bodo uporabniki, urednik in tretje osebe reševali mirno in na kulturen način. Ti splošni pogoji veljajo od 1.4.2004 dalje.

12. (Pomen ocen)

3 = hja, lahko bi se bolj potrudil/a
4 = simpatično & obetavno
5 = vredno ogleda in dodatnih izboljšav
6 = čestitke za zgornji dom
7 = olala... iz tega pa se bo nekaj
8 = ne prezrite
9 = odlično, samo se pika na i manjka pa bi bila....
10 = fotka, da te kap .........
sprememba splošnih pogojev je bila izvedena 12.6.2007
sprememba splošnih pogojev je bila izvedena 19.6.2007

Zadnja sprememba splošnih pogojev je bila izvedena 03.03.2011

Članek v slikah prikazana pot do registracije ...KLIK...

Natečaji
Arhiv:
-
- Večerna fotografija
- Panasonic Photo Walk
- Barve jeseni

Prikaži/skrij ostale
Registracija v Galerijo
fbklub
facebook
0.0052971839904785 sekund