From YourSITE.com

Članci
Kako radi digitalni fotoaparat
By Željko Božić
Dec 28, 2004, 18:29

 

Svjetlost odbijena od motiva...

 

...prolazi kroz objektiv...

 

...te "puni" svjetlosno osjetljive elemente na CCD senzoru.

 

 

Količina primljenog svjetla se mjeri i pretvara u brojevni (digitalni) oblik. Koliko će brojeva (bitova) biti upotrebljeno za mjerenje, definira dubinu boje. Postoje aparati sa 8 bitnom, 12 bitnom i 14 bitnom konverzijom.

 

 

Ti digitalni podaci se slažu u memoriji te oblikuju neobrađenu sliku. Takozvani RAW format.

 

 

Ti podaci se koriste za prikaz slike na ekranu i/ili EVF-u. Ovdje se još u živu sliku ubacuju podaci koji će se prikazati na ekranu, a neće se spremiti kao fotografija.

 

Prikaz žive slike ne zahtjeva mjerenje svih elemenata ("posudica") CCD senzora, pa se tu koristi elektronski verzija zatvarač. Mehanički zatvarač ulazi u funkciju kada se pritisne okidač.

 

 

Nakon pritiska na okidač, prvo se isprazne sve "posudice sa svjetlom", pa se osvjetli na određeno vrijeme i onda se izmjere sve. Složi se RAW slika pune rezolucije. Sada se slika obrađuje prema postavkama korisnika. Korigira se balans bijeloga, tj. podešava temperatura boje, posvjetli ili potamni (Ev kompenzacija) itd. Tada dolazi do aktivacije JPEG kompresije.

 

Zbog potrebe pražnjenja posudica je kod digitalnog aparata prisutan efekt kašnjenja (Lag Time). Zbog toga, DSLR aparati imaju to vrijeme zanemarivo ako se ne koristi ekran za pregled žive slike (nema potrebe za pražnjenjem posudica)

 

 

Nakon stiskanja u JPEG format, slika se sprema na memorijsku karticu. Brzina spremanja ovisi o tipu, tehnologiji i proizvođaču kartice, te odabranom stupnju kompresije. Stupanj kompresije određuje veličinu zapisane datoteke i kvalitetu. Veći stupanj kompresije daje manju datoteku i manju kvalitetu, ali veću brzinu spremanja na memorijsku karticu.

Protokol komunikacije između memorijske kartice i aparata može biti paralelni i serijski. Najbrži je paralelni (CompactFlash), a najsporiji serijski (MMC).© Copyright 2004 by YourSITE.com